Μεγαλοβδομάδα! Τι κρατάω

Διαβάστe το άρθρο "Μεγαλοβδομάδα! Τι κρατάω" του Δρ. Θεολογίας Ηλία Λιαμή, παλαιού μέλους της Χορωδίας Αγίου Ευθυμίου, Αρχισυντάκτη της ιστοσελίδας Catichisis.gr της Ι.Συνόδου Εκκλησίας τη; Ελλάδος.