Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Τέλεση γάμου ή Βάπτισης

 

Για την έκδοση άδειας γάμου:

 

α) Πιστοποιητικό αγαμίας γαμπρού

(εκδίδεται στην ενορία του γαμπρού και χρειάζονται 2 μάρτυρες με τις ταυτότητές τους και ο γαμπρός με την ταυτότητά του)

β) Πιστοποιητικό αγαμίας νύφης

(εκδίδεται στην ενορία της νύφης και χρειάζονται 2 μάρτυρες με τις ταυτότητές τους και η νύφη με την ταυτότητά της)

γ) Αναγγελία γάμου σε καθημερινή εφημερίδα (εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος με το ίδιο πρόσωπο δεν χρειάζεται)

δ) Παράβολο για γάμο από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

ε) Δύο (2) μάρτυρες με τις ταυτότητές τους

Ϟ) Το ζευγάρι με τις ταυτότητές του

ζ) Διαζευκτήριο (όταν πρόκειται για β΄ ή γ΄ γάμο)

η) Ληξιαρχική πράξη πολιτικού γάμου (όταν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος)

θ) Άδεια παραμονής (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς)

 

Για την Βάπτιση χρειάζονται:

 

α) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

β) Οι γονείς με τις ταυτότητές τους

γ) Άδεια παραμονής (για τους ενήλικες αλλοδαπούς)

δ) Μεταβίβαση βαπτίσεως (για τους μη ενορίτες)

ε) Δικαστική απόφαση γονικής μέριμνας ή ένορκη δήλωση (όταν οι γονείς είναι διαζευγμένοι)