ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

θά τελεσθεῖ τήν

Παρασκευή 20 Nοεμβρίου

καί ὥρα 9.00´μ.μ.- 12.30´π.μ.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν

Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Eisodia-Stavronikita-lept-oval-2