Έναρξη δοκιμών Μουσικών συνόλων Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου

Χορωδιακό εργαστήρι Νέων Τετάρτη 6.00μμ

Μικτή Χορωδία Τετάρτη 7.00μμ

Παιδική χορωδία και Χορωδιακή προπαιδεία και Ορχήστρα

Σάββατο 11.00πμ

ΜΙΝΙ